Сподели

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПАРК ЦВЕТНА КАСКАДА МИНЕРАЛНИ БАНИ” с.Минерални бани,общ.Минерални бани

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПАРК ЦВЕТНА КАСКАДА МИНЕРАЛНИ БАНИ” с.Минерални бани,общ.Минерални бани

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПАРК ЦВЕТНА КАСКАДА МИНЕРАЛНИ БАНИс.Минерални бани,общ.Минерални бани

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „Община Минерални Бани“

Година : 2017 г.

Местоположение : Теренът предмет на проектната разработка се намира в северната част на селото.Негови граници са: от изток – УПИ VI – 143, УПИ IV – 142 и УПИ V – 141,север – паркинг,от юг – улица,и от запад УПИ ХХVI – 139, УПИ ХVI – 139,УПИ ХVII – 140 и УПИ ХVII – 138.

Технически показатели :

Обща площ на проектната разработка – 2260,00 м2

Нови зелени площи – 616,00 м2

Новоизградени алеи – 1619,00 м2

Водни площи – 26,00 м2

Кратко описание на проекта :

Проектната разработка предвижда цялостно премахване на съществуващите настилки и зелени площи и проектиране и изграждане на нови такива.Предвижда се използването на 3 вида материали съответно – сиви и червени бетонови плочи с големина 30/30/4см и бетонови плочи цвят охва с големина 16/16/4см.Предвижда се също изграждането на зелени площи на различни нива по терена,като озеленяването е показано в отделен проект.Предвижда се изграждане на сух фонтан с 9 бр. дюзи. Фонтанът ще  се обслужва от техническо помещение разположено в сутерена на  сградата на Общинска Администрация Минерални бани,която сграда се намира в съседство на терена проект на разработката.

Парковото обзавеждане предвидено в проекта се състой в поставянето на 26 бр. пейки,като 10бр.от тях ще са оборудвани с дървени перголи,14 бр.кошчета,доставка и монтаж на каменна чешма в северната част на терена.

Предвижда се обезопасяването на имота от към улицата от юг,чрез поставянето на метален парапед.

Проекта предвижда достъпна среда за инвалиди съгласно актуалните наредби.

Главният автомобилен и пешеден достъп до терена се извършва от улица от север и от юг.