Сподели

Еднофамилна,двуетажна жилищна сграда,гр.Хасково

Еднофамилна,двуетажна жилищна сграда,гр.Хасково

Детайли на проекта

Еднофамилна,двуетажна жилищна сграда,гр.Хасково

Възложител : Частен възложител

Година : 2023г.

Местоположение : ПИ с идентифиатор 77195.337.69 в местността „СУЧУКМАЗ“ по плана на гр.Хасково

Технически показатели : 

ЗП за имота  – 173,03 кв.м.

РЗП за имота – 260,43 кв.м.

Площ на имота  – 1005,00 кв.м

Плътност на застрояване –17,00 %

Озеленяване – 58,22%(585,07 кв.м.)

Кинт – 0,25

Брой паркоместа – 2 бр.

Кратко описание на проекта : 

Проекта представлява проектиране на Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж , съответно със ЗП на жилищната сграда на кота +0,00: 145,30 кв.м. и на кота +3,10 : 87,40 кв.м., и ЗП на гаража : 27,73 кв.м.,като общото ЗП за целият обект е 173,03 кв.м. и съответно РЗП : 260,43 кв.м.

Сградата се предвижда да се разположи в най-северoзападната част на имота,като по този начин в южната му част ще се оформи голяма свободна площ – двор.

Сградата има монолитна ст.бет.конструкция и тухлени ограждащи стени. Външните стени са дебелина 25см. Вътрешните стени са с две дебелини: тънки с дебелина 12см. и дебели с дебелина 25см. изпълнени от  тухли и гипсокартон.Предвижда се полагане на топлоизолация с дебелина 12 см. от външната страна на външните зидове.

Покривът е се предвижда да е скатен,като отводняването е решено, чрез улуци и водосточни тръби.

Проекта предвижда на кота +0,00(+175,00) от главния вход разположен на източната фасада, да се влиза във входно предверие(14,063кв.м).От входното предверие ще има достъп до стълбището към втория етаж(8,688кв.м.),също така има директен достъп до Дневна с обособена в нея трапезария и кът с мека мебел(с обща площ 54,56кв.м.).От дневната се предвижда да се осъществява достъпът до покрита веранда(20,265 кв.м.) разположена от към южната  част на сградата.

От входното предверие също така ще се осъществява достъп до самостоятелна спалня(15,924кв.м.) в едно със самостоятелен дрешник(3,575кв.м.) и самостоятелна баня(4,270кв.м.).От предверието освен към стълбището ще се осъществява достъпът до обслужващ коридор(5,206),по който се предвижда да се разположат мокро помещение (2,260 кв.м.) в едно със самостоятелен санитарен възел (2,311кв.м.),складово помещение(8,165кв.м.) и гараж (22,78кв.м.).

Достъпът до кота +3,10 със ЗП: 87,40кв.м. ще се осъществява от стълбата разположена във предверието на кота +0,00.От стълбата се предвижда да се стига до коридор (6,366 кв.м.),като от коридора се предвижда да се осъществява директен достъп до 2 бр. спални помещения(съответно с площ 14,318кв.м. и 15,924кв.м.),като се предвижда към източната да се обособят самостоятелен дрешник(3,575кв.м.) и самостоятелна баня(4,270кв.м.),а към западната да се обособи самостоятелна тераса(3,365кв.м.). От коридора на кота +3,10 също така се предвижда да има достъп до самостоятелна баня(4,593 кв.м.) и мокро помещение(6,960кв.м.).