Сподели

Животновъдна ферма с млекопреработвателно предприятие

Животновъдна ферма с млекопреработвателно предприятие

Детайли на проекта

Животновъдна ферма с млекопреработвателно предприятие

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „КАПРА МК“ООД

Година : 2020 г.

Местоположение :ПИ № 06803.124.4, м. „Ясаци“, земл. село Брястово, общ. Минерални бани, обл.Хасково

Кратко описание на проекта :

Проекта представлява животновъдна ферма в едно с млекопреработвателно предприятие.

Сградата е разположена върху площ от малко над 450.00 кв.м. и условно е разположена на две части – в едната се отглеждат животните,а в другата се извършва технологичния процес за производство на мляко и млечни продутки.

Сградата е решена с метална констукция облечена с термопанели в едната си част,а в другата с тухлена зидария.