Сподели

Жилищна сграда с офиси на партера,гр.Свиленград

Жилищна сграда с офиси на партера,гр.Свиленград

Детайли на проекта

Жилищна сграда с офиси на партера,гр.Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Частен Клиент

Година : 2023 г.

Местоположение : ПИ 65677.701.994 по KK на гр.Свиленград, обл.Хасково,с административен адрес : гр.Свиленград,  бул.“България“ №56

Технически показатели :

ЗП : 129.06 кв.м

РЗП : 264.76 кв.м

Площ на имота : 424,00 кв.м

.Брой осигурени паркоместа : 3 бр.

Кратко описание на проекта :

Сградата се предвижда да се разположи на калнан по Западната граница и на уличната регулация от към Южната граница на имота,по одобрен РУП от кмета на общ.Свиленград.

Сградата има монолитна ст.бет.конструкция и тухлени ограждащи стени. Външните стени са дебелина 25см. Вътрешните стени са с две дебелини: тънки с дебелина 12см. и дебели с дебелина 25см. изпълнени от  тухли и гипсокартон.Предвижда се полагане на топлоизолация с дебелина 10см. от външната страна на външните зидове.

Покривът е скатен, разположен върху дървена покривна конструкция покрита с керамични керемиди.Отводняването е решено чрез улуци и водосточни тръби. На калканната стена се предвижда реализирането на надзид.

В обема на сградата има надземни етажа,без мазе.

Кота +0,00(+52,70) със ЗП : 129,06 кв.м. :

Проекта предвижда към двата офиса разположени на кота +0,00,към уличната регулация да се влиза директно от вън,като входовете са разположени на Южната фасада.Офисите се предвиждат да са идентични като големина и фунцкия,като и към двата се предвижда обособяване на самостоятелен склад и санитарен възел.

Към жилищната част на сградата,проектната разрабтка предвижда да се влиза от към вход,разположен на източната фасада.

На кота +0,00 се предвижда да се разположи  1бр. двустаен апартамент в едно с прилежащ открит плочник разположен в северната част на сграда.Достъпът до апартамента ще се осъществява от входно предверие, където е разположено и стълбището към кота +3,70. Предвижда се пространството по едното рамо на стълбището да се обособи като склад към апартамента.

Кота +3,60(+52,70) със ЗП : 129,06 кв.м. :

На кота +3,60 се предвижда да се разположат 2 бр. двустайни апартаменти, идентични като разположение и площ, като съответно се пред вижда единият да е разположен в северната, а другият в южната част на сградата, а между тях остава стълбището. Към двата апартамента се предвижда към всекидневната да се обособи тераса. На етажа се предвижда разполагането на самостоятелен склад,  който да обслужва нуждите на двата апартамента, като достъпът до склада се предвижда да се осъществява от стълбището.