Сподели

Многофамилна жилищна сграда „Балкан 22“,гр.Свиленград

Многофамилна жилищна сграда „Балкан 22“,гр.Свиленград

Детайли на проекта

Многофамилна жилищна сграда „Балкан 22“,гр.Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „БАЛКАН“ООД

Година : 2023 г.

Местоположение : УПИ XII, кв.186 с идентификатор 65677.701.6264 по КК на гр.Свиленград

Технически показатели :

ЗП кота +0,00  –  257,15 кв.м

ЗП кота -2,60 – 241,79 кв.м.

РЗП   –   1270,39 кв.м

Площ на имота  – 838,00 кв.м

Плътност на застрояване –30,68 %

Кинт – 1,20

Брой паркоместа – 15бр.

Брой самостоятелни обекти – Апартаменти : 15 бр.

Брой самостоятелни обекти – Складове : 15 бр.

Кратко описание на проекта :

Покривът е скатен, като отводняването е решено чрез улуци и водосточни тръби.

Проекта предвижда :

  • На кота -2,60 – Сутерен(ЗП : 241,79 кв.м.) да се разположат 17 бр. складови помещения,1 бр. техническо помещение, стълбище и асансьор.
  • На кота +0,00 – Партерен етаж (ЗП : 257,15 кв.м.) да се разположат 4 бр. самостоятелни жилища – 1бр. едностаен апартамент, 2бр. двустайни апартаменти и 1 бр. тристаен апартамент,като всички се предвижда да имат по 1бр. самостоятелно обособени тераси.
  • На кота +2,80 – Втори етаж(ЗП : 257,15 кв.м.) да се разположат 4 бр. самостоятелни жилища – 1бр. едностаен апартамент, 2бр. двустайни апартаменти и 1 бр. тристаен апартамент,като всички се предвижда да имат по 1бр. самостоятелно обособени тераси.
  • На кота +5,60 – Трети етаж (ЗП : 257,15 кв.м.) да се разположат 4 бр. самостоятелни жилища – 1бр. едностаен апартамент, 2бр. двустайни апартаменти и 1 бр. тристаен апартамент,като всички се предвижда да имат по 1бр. самостоятелно обособени тераси.

На кота +8,40 – Четвърти,мансарден етаж (ЗП : 257,15 кв.м.) да се разположат 3бр. тристайни апартаменти,два от които с 2бр. самостоятелни тераси и един с 1бр.Предвижда се скосяване на част от помещенията на етажа