Сподели

Многофамилна жилищна сграда – МАРВАЛ ИНВЕСТМЪНТ,гр.Свиленград

Многофамилна жилищна сграда – МАРВАЛ ИНВЕСТМЪНТ,гр.Свиленград

Детайли на проекта

Многофамилна жилищна сграда – МАРВАЛ ИНВЕСТМЪНТ,гр.Свиленград

Възложител : „МАРВАЛ ИНВЕСТМЪНТ“

Година : 2023

Местоположение : ПИ 65677.701.432 по КК на

гр.Свиленград

Технически показатели : 

ЗП кота +0,00  –  249,80 кв.м

РЗП   –   1105,00 кв.м

Площ на имота  – 553,00 кв.м

Плътност на застрояване –45,17 %

Кинт – 1,998

Озеленена площ : 30,08%

Самостоятелни обекти : 11 бр.

Брой открити паркоместа – 5бр.

Брой гаражи – 5 бр.

Общо брой паркоместа – 10 бр.

Кратко описание на проекта :

Кота +0,00 – Партер със ЗП : 249,80 кв.м.

Проектната разработка предвижда на кота +0,00 да се разположат гаражни клетки(6 бр.),1бр. студио и 1бр. двустаен апартамент,стълбищна клетка с  коридор и асансьор. От кота +0,00 се предвижда да се осъществява достъпът до сградата,  като за целта е обособен 1 бр. самостоятелен вход,разположен на южната фасада.

Помещенията на кота+0,00 са както следва :

 • Г1 : Гараж със ЗП:28,87 кв.м., разположен в югозападният ъгъл на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на южната фасада
 • Г2 : Гараж със ЗП:23,90 кв.м., разположен в югозападната част на етажа,непосредствено до главният вход и обслужващият коридор.Входа на обекта се предвижда да е на южната фасада
 • Г3 : Гараж със ЗП:22,76 кв.м., разположен в югоизточният ъгъл на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на източната фасада
 • Г4 : Гараж със ЗП:18,93 кв.м., разположен в югоизточната част на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на източната фасада
 • С2 : Двустаен апартамент със ЗП:50,03 кв.м., разположен в североизточният ъгъл на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на северната фасада.От главният вход се предвижда да се влиза в коридор(6,33кв.м.),като от него ще се осъществява достъпът до самостоятелна баня(3,05м2),спално помещение(12,84м2) и всекидневна(20,12м2).
 • С1 : Студио със ЗП:27,54 кв.м., разположен в севернатата част на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на северната фасада.От главният вход се предвижда да се влиза в основно помещение(16,53кв.м.),като от него ще се осъществява достъпът до самостоятелна баня(3,67м2) и складово помещение(2,81кв.м.).
 • Г5 : Гараж със ЗП:24,10 кв.м., разположен в северозападният ъгъл на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на северната фасада.
 • Г6 : Гараж със ЗП:17,72 кв.м., разположен в западната част на етажа.Входа на обекта се предвижда да е на западната фасада.

Кота +2,45 със ЗП : 300,20 кв.м.(първи жилищен етаж)

На кота +2,45 се предвижда да се разположат 4 бр. самостоятелни апартамента,съответно 3бр. тристайни и 1бр. двустаен апартамент.

Достъпът до всички жилища се предвижда да се осъществява от коридора.

Помещенията на кота+2,45 са както следва:

 • А3 : Тристаен Апартамент със ЗП : 75,15кв.м.,разположен във северозападната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(8,81кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(22,97кв.м.), баня (4,27кв.м.) и 2бр. спални помещения(съответно с площ 13,41кв.м. и 11,27 кв.м.).От всекидневната и по голямата спалня се предвижда да има достъп до тераса(3,43 кв.м.) разположена на западната фасада.
 • А4 : Тристаен Апартамент със ЗП : 79,43кв.м.,разположен във югозападната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(4,26кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(21,76кв.м.), баня (4,80кв.м.),спалня(13,07кв.м.) и втора спалня(15,58кв.м.) с прилежаща към нея баня(3,80кв.м.).От всекидневната и по малката спалня се предвижда да има достъп до тераса(2,75 кв.м.) разположена на западната фасада.
 • А5 : Двустаен Апартамент със ЗП : 48,57кв.м.,разположен във югоизточната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(4,79кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(19,40кв.м.), баня (3,51кв.м.) и спалня(10,52кв.м.). От всекидневната и спалнята се предвижда да има достъп до тераса(1,54 кв.м.) разположена на източната фасада.
 • А6 : Тристаен Апартамент със ЗП : 68,54 кв.м., разположен във североизточната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(8,52кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(20,51кв.м.), баня (4,12кв.м.) и 2бр. еднакви спални(с площ от 11,22кв.м. и двете). От всекидневната и едната спалня се предвижда да има достъп до тераса(1,65 кв.м.) разположена на северната фасада.

Кота +5,20 със ЗП : 300,20 кв.м.(втори жилищен етаж)

На кота +5,20 се предвижда да се разположат 3 бр. самостоятелни апартамента,съответно 2бр. тристайни и 1бр. четиристаен апартамент.

Достъпът до всички жилища се предвижда да се осъществява от коридора.

Помещенията на кота+5,20 са както следва:

 • А7 : Тристаен Апартамент със ЗП : 75,15кв.м., разположен във северозападната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(8,81кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(22,97кв.м.), баня (4,27кв.м.) и 2бр. спални помещения(съответно с площ 13,41кв.м. и 11,27 кв.м.).От всекидневната и по голямата спалня се предвижда да има достъп до тераса(3,43 кв.м.) разположена на западната фасада.
 • А8 : Тристаен Апартамент със ЗП : 85,46кв.м., разположен във южната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(6,67кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(21,76кв.м.), баня (4,80кв.м.),самостоятелна спалня(13,07кв.м.), килер(2,19кв.м.) и втора спалня(15,58кв.м.) с прилежаща към нея баня(3,80 кв.м.). От всекидневната и по голямата спалня се предвижда да има достъп до тераса(2,75 кв.м.) разположена на западната фасада.
 • А9 : Четиристаен Апартамент със ЗП : 120,00кв.м., разположен във източната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(10,48кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(35,33кв.м.) с прилежаща към всекидневната тераса(1,54кв.м.), баня (4,12кв.м.),самостоятелна тоалетна(2,72кв.м.),2 бр. идентични спални(двете с площ 11,22кв.м.) и трета основно спалня(12,37кв.м.) с прилежащи към нея дрешник(3,45кв.м.) и самостоятелна баня(4,02кв.м.).

Кота +7,95 със ЗП : 254,80 кв.м.(трети жилищен етаж)

На кота +7,95 се предвижда да се разположат 3 бр. самостоятелни апартамента,съответно 3бр. тристайни апартаменти.

Достъпът до всички жилища се предвижда да се осъществява от коридора.

Помещенията на кота+7,95 са както следва:

 • А10 : Тристаен Апартамент със ЗП : 66,90 кв.м., разположен във северозападната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(8,81кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(19,54кв.м.), баня (4,27кв.м.) и 2бр. спални помещения(съответно с площ 10,73кв.м. и 9,01 кв.м.).От всекидневната и по голямата спалня се предвижда да има достъп до тераса(2,25 кв.м.) разположена на западната фасада.
 • А11 : Тристаен Апартамент със ЗП : 101,15 кв.м., разположен във южната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(9,46кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(27,19кв.м.), баня (4,80кв.м.),дрешник/килер(4,39кв.м.) и 2бр. спални помещения(съответно с площ 13,09кв.м. и 12,34 кв.м.).Апартамента се предвижда да има 2бр. тераси,една на южната фасада(8,40кв.м.) и една на на източната фасада(4,00кв.м.).
 • А12 : Тристаен Апартамент със ЗП : 64,72 кв.м., разположен във североизточната част на етажа.От главният вход се влиза в антре с прилежащ към него коридор(8,52кв.м.) от където се осъществява достъпът до всекидневна(20,51кв.м.), баня (4,12кв.м.) и 2бр. спални помещения(съответно с площ 9,49кв.м. и 9,47 кв.м.).От всекидневната се предвижда да има достъп до тераса(1,65 кв.м.) разположена на северната фасада.