Сподели

Селскостопанска сграда с помещение за персонала и административна част

Селскостопанска сграда с помещение за персонала и административна част

Детайли на проекта

Селскостопанска сграда с помещение за персонала и административна част,с.Младиново,общ.Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ЕУРО ПЛАНТС“ЕООД

Година : 2021 г.

Местоположение : ПИ с идентификатор 48698.99.22,в местността “Казака” по плана на с.Младиново,общ.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 18237,00 кв.м

ЗП: 616,50 кв.м.

РЗП : 1011,59 кв.м.

Кратко описание на проекта :

Проектната разработка представлява проектиране на селскостопанска сграда с помещения за персонала и административна част.
В обема на сградата са поместени,в северната част – един висок обем,в който ще се осъществяват основните селскостопански дейности,а в южната са обособени 3 етажа,като най гордният е разположен в подпокривното пространство.Сградата е със Застроена площ от 615,00 кв.м и съответно разгърната застроена площ от 1020 кв.м.

На кота +0,00 се предвижда разполагане на съблекални за служителите на обекта,в едно със необходимите санитарни и битови помещения.На кота +0,00 също така ще се извършва и основната селскостопанска дейност – приемане,почистване и обработване на суровините,пакетиране,подготовка за изнасяне и експортиране.

На кота +4,20 се предвижда разполагане на административният персонал със всички необходими обслужващи помещения и помещения за почивка.

На кота + 7,50(подпокривното пространство) се предвижда да се разположат 2 офиса със самостоятелни санитарни възли,които ще се използват от управителите на стопанството.

Сградата се предвижда да се изпълни с метална конструкция.Покривът е двускатен с наклон на скатовете от по 16.7 градуса,като отводняването се предвижда да се изпълни посредством улуци и водосточни тръби.