Сподели

Център за високи постижения към ПГДС „Цар Иван Асен II

Център за високи постижения към ПГДС „Цар Иван Асен II

Детайли на проекта

Център за високи постижения към ПГДС „Цар Иван Асен II

Възложител : Община Хасково и ПГДС „Цар Иван Асен II“

Година : 2023

Местоположение : УПИ II,кв.20 с идентификатор 77195.713.2 по КК на гр.Хасково

Технически показатели : 

Площ на имота : 30415,00 кв.м

ЗП новопроектирана сграда    : 697,244 кв.м

РЗП новопроектирана сграда  : 1006,808 кв.м

Кратко описание на проекта :

Сградата ще се реализира с метална конструкция,като ограждащите стени се предвижда да се изпълни със стенен термопанел с пълнеж от минерална вата,с дебелина 10см. със скрит монтаж. Предвижда се от вътрешната страна, външните преградни стени да се обшият с гипсокартон,а между гипсокартона и стенният термопанел да се положи 5см. топлоизолация – минерална вата. Вътрешните преградни стени се предвижда да са два типа – стенен термопанел обшит с гипсокартон и стени само от гипсокартон с дебелина 12см.

Покривът се предвижда да бъде двускатен,изпълнен от покривни термопанели с пълнеж от минерална вата и дебелина 8см., като отводняването е решено чрез улуци и водосточни тръби.

Предвижда се в сградата да се обособят 4 нива : кота -1,70 – работна лаборатория,кота +0,00 – основна част на сградата с учебни кабинети и лаборатории,кота +1,70 – зала за събития и кота +2,70 – помещения за учители.

Проектната разработка предвижда :

          Кота -1,70 – Приземно ниво със ЗП : 266,304 кв.м.

Предвижда се това ниво да се разположи в южната част на сградата, като след като се използва денивелацията на терена там да се обособи приземно ниво, в което да се разположи CNC работилница(166,616 кв.м.), самостоятелни санитарни възли за момчета и момичета(по 7,889 кв.м. всеки) със самостоятелно обособени предверия и по 2бр. тоалетни възела за всеки сектор.На нивото също така се предвижда да има предверие(22,748кв.м.),складово помещение(3,45 кв.м.), стълбище към кота +0,00 и механичен подемник за инвалиди.На кота -1,70 се предвижда да се разположи и котелното помещение(16,925кв.м.),като достъпът до него ще се осъществява от самостоятелно обособен вход на западната фасада.От помещенията на кота -1,70,няма да има директен достъп до котелното.

 

Кота -0,00 и кота +1,70 – със ЗП : 697,244 кв.м.

На кота +0,00 се предвижда да е основното ниво където да бъдат разположени учебните помещения(кабинети и лаборатории),както и главният вход на сградата. Предвижда се главният вход да се разположи от към източната фасада, като от него ще се влиза във входно предверие(40,495 кв.м.), като от предверието ще се осъществява достъпът до коридор (42,01 кв.м.),водещ към северната част на сградата, където ще са разположени учебните лаборатории и кабинети,както и санитарен възел.От входното предверие ще има достъп до отворено стълбище към кота -1,70 и + 1,70 и до затворено стълбище към кота +2,70,където са разположени помещенията за учителите.Също така от предверието ще се осъществява достъпът до санитарните възли(разположени непосредствено срещу главният вход на сградата),които са следните – 1бр. тоалетна за инвалиди(5,85 кв.м.) и предверие(5,52кв.м.) към мъжките и дамските тоалетни(самостоятелни по 5,09 кв.м.) със самостоятелно обособени предверия и по 2бр. клетки.

В учебната зона, по протежение на коридора(в северната част на сградата, се предвижда да се разположат следните кабинети както следва :

От западната страна на коридора – Лаборатория по Геодезия(51,11 кв.м.), Лаборатория по механизация на горското стопанство(46,60кв.м.) и Лаборатория по вградени управляващи системи(51,53кв.м.)

От Източната страна на коридора – Лаборатория за изпитване на строителни материали(75,75кв.м.), Студио по дизайн с копирен център(68,11кв.м.), Санитарни възли разделени на сектор момчета(8.98кв.м.) и сектор момичета(6.54кв.м.), като и двата сектора се предвижда да са със самостоятелно обособени предверия и по 2бр. самостоятелни тоалетни.От входното предверие на кота +0,00 също така ще се осъществява достъпът до кота 2,70 посредством еднораменно стълбище, разположено в самостоятелно обособена стълбищна клетка отделена с врата.

На кота +1,70 се предвижда от стълбището от +0,00 да се достига до отворено предверие, от което ще се осъществява достъпът до Зала за събития с капацитет до 95 седящи места(200,11 кв.м., разположена над CNC лабораторията на кота -1,70),както и до техническо помещение (7,03кв.м.), в което се предвижда да се разположат таблата с комуникациите на сградата (видеонаблюдение,  интернет,  главно ел. табло и др.).

Кота +2,70 – със ЗП : 43,26 кв.м.

Кота +2,70 се предвижда да се реализира над звеното със санитарните възли на кота +0,00.Достъпът до нивото се предвижда да се осъществява посредством стълбище разположено на кота +0,00.На кота +2,70 се предвижда от стълбището да се стига до предверие(2,67 кв.м.), от което ще се влиза в единичен, самостоятелен санитарен възел(1,67кв.м.),офис/административен кабине(9,74 кв.м.) и учителска стая(14,13 кв.м.), със самостоятелно обособено помещение за архив (2,11 кв.м.).