Share

Privacy policy

Privacy policy

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Защита на личните данни

В политиката ни за поверителност ще научите как ние събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни в съответствие с правните изисквания.

Основание спрямо правните изисквания :

Нашата политика за личните данни е подготвена спрямо Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) . В нея са обяснени правила по които сайта Abcstudio.bg събира, обработва и съхранява лични данни на своите потребители и партньори. Предприети са всички необходими мерки за защитата на лични данни срещу незакономерно използване. Abcstudio.bg спазва изискванията в регламент GDPR.

Събиране на личните данни

Събирането на лични данни се осъществява чрез формата за контакт и при кореспонденция по имейл, като използването на данните следва легитимни цели. Личните данни, които ни предоставяте са име и имейл адрес, по ваше желание телефон и др.

Обработка на личните данни

Обработката се извършва законосъобразно и прозрачно. Всеки потребител на уебсайта дава своето доброволно съгласие за използване на личните му данни при изпращане на форма за контакт.

Защитата на личните данни се осъществява чрез: SSL сертификат за сайта и чрез криптиране на данните локално при нас.

Данните се пазят за срок до 3 години.

Права на потребителите :

Всеки потребител може да изиска в подходящ електронен вид, всички данни събрани за него на имейл: abc.studio.bg@gmail.com. Ние поемаме отговорността да ги представим в срок до 30 дни.

Всеки потребител може да изиска коригиране или изтриване на данните събрани за него, като се свърже с нас на имейл: abc.studio.bg@gmail.com.

Допълнителна информация :

Всякакви въпроси и консултации относно личните данни, събрани от Abcstudio.bg можете да зададете на имейл: abc.studio.bg@gmail.com всеки работен ден от 9-18 часа.