Сподели

Услуги

Услуги

Архитектурно проектиране

 • Предпоректро проучване
 • Концептуална разработка
 • Разработване на идеен проект в 2D и 3D
 • Технически проекти по всички специалности
 • Работен проект
 • Разработване на Детайли
 • Изработване на Количествени сметки

Триизмерни Визуализации

 • Разработване на Екстериорни визуализации по готов проект
 • Разработване на Интериорни визуализации

Консултиране

 • Намиране на подходящ имот според нуждите на клиента
 • Проучване на допустимите параметри на имота
 • Набяване на необходимите документи от администрацията за стартиране на предпроектни проучвания
 • Придвиждане на документи в Административнивните органи

Надзор и изпълнение

 • Планиране и бюджетиране на цялото изпълнение на проекта
 • Избор на подизпълнители и доставчици
 • Организация по поръчки,доставки и монтаж на материалите
 • Контрол върху всички подизпълнтели