Сподели

Услуги

Услуги

Архитектурно проектиране

 • Предпоректро проучване
 • Концептуална разработка
 • Разработване на идеен проект в 2D и 3D
 • Технически проекти по всички специалности
 • Работен проект
 • Разработване на Детайли
 • Изработване на Количествени сметки

Интериорен дизаин

 • Разработване на цялостен интериорен дизаин
 • Разработване 2D разпределения
 • Разработване на 3D визуализации
 • План схеми за ВиК и Електро инсталации
 • Работни чертежи
 • Разгъвки на стени и тавани
 • Бюджетиране
 • Консултиране на изпълнители преди и по време на изпълнението

Консултиране

 • Намиране на подходящ имот според нуждите на клиента
 • Проучване на допустимите параметри на имота
 • Набяване на необходимите документи от администрацията за стартиране на предпроектни проучвания
 • Придвиждане на документи в Административнивните органи

Надзор по време на строителство

 • Проследяване на целият строителен процес
 • Изготвяне на всички необходими актове по време на строителство
 • Водене на цялата необходима документация