Сподели

CHAIKA_10

CHAIKA_10

Детайли на проекта

CHAIKA_10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ФОКАСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД

Година : 2016 г.

Местоположение :ПИ с идентификатор 65677.701.3152  по КК на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 248,00 кв.м

ЗП: 164,80 кв.м.

РЗП : 691,00 кв.м.

Брой осигурени паркоместа : 5 бр.

Кратко описание на проекта :

CHAIKA_10  е малка бутикова многофамилна жилищна сграда,разположена на два калкана.

Сградата е с разгърната площ от почти 700 кв.м,като в нея са разположени 14 отделни жилища.