Сподели

EX_OFFICES

EX_OFFICES

Детайли на проекта

EX_OFFICES

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Частен клиент

Година : 2019 г.

Местоположение : УПИ III – 72,кв.349 с идентификатор 65677.106.72 по КК на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 653 кв.м

ЗП: 332.24 кв.м.

РЗП : 623.60 кв.м.

Брой осигурени паркоместа : 8 бр.

Кратко описание на проекта :

EX_OFFICES е малка и стилна сграда за извършване на търговска и офис дейност, като са предвидените следните търговски обекти :

На кота +0,00 със ЗП 332,24 кв.м се предвижда обособяването на :

 • 1 бр. Магазин с площ 25,33 кв.м
 • 1 бр. Магазин с площ 25,33 кв.м
 • 1 бр. Магазин с площ 59,96 кв.м с прилежащи към него Склад (7,24кв.м), Офис(11,69кв.м),Съблекалня с баня и WC(14,60кв.м)
 • 1 бр. Офис с площ 22,70 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 22,70 кв.м
 • Тоалетни с 3бр.клетки и предверие 11,81 кв.м
 • Стълбище 21,29 кв.м
 • Коридор 16,81 кв.м
 • Обменно бюро 6.39 кв.м с прилежащи към него Офис в едно с обособени склад и санитарен възел(19.12кв.м), Предверие(5.14кв.м),Стая за персонал в едно със санитарен възел с отделно обособено предверие(8,96кв.м)

На кота +4,15 със ЗП 291,36 кв.м се предвижда обособяването на :

 • 1 бр. Офис с обособен санитарен възел с площ 37,72 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 19,23 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 25,33 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 25,33 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 20,70 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 24,16 кв.м
 • 1 бр. Офис с площ 24,16 кв.м
 • Коридор 25,90 кв.м
 • Предверие 12,42 кв.м
 • Стълбище 22,27 кв.м
 • Тоалетни с 3бр.клетки и предверие 12,57 кв.м