Сподели

HOTEL_MINERAL

HOTEL_MINERAL

Детайли на проекта

HOTEL MINERAL

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ЧЕТОС“ ЕООД

Година : 2018 г.

Местоположение :УПИ ХVIII кв.56 по плана на с.Минерални бани,общ.Минерални бани

Технически показатели :

Площ на имота : 700,00 м2

ЗП    : 285,00 м2

ЗП кота +0,00   : 285,00 м2

ЗП кота +3,60   : 352,00 м2

ЗП кота +6,60   : 352,00 м2

З.П. кота +3,40   : 278,00 м2

РЗП : 989,00 м2

Кратко описание на проекта :

HOTEL_MINERAL е проект за хотел на три етажа плюс сутерен,с разгърната застоена площ пт 1275,0 кв.м.

На нивото на сутерена е разположен СПА център с рецепция.

На партерно ниво е разположена рецепция и ресторант с прилежащи към тях санитарни помещения,както и кухня и помощни сервизни помещения.

На горните два етажа са разположени хотелските стаи,които са двадесет на брой.