Сподели

MAKAO_RESTAURANT

MAKAO_RESTAURANT

Детайли на проекта

MAKAO_RESTAURANT

Проект за разширение на съществуващо казино,чрез
обособяване на зала-ресторант с капацитет 25 места за хранене.
При разработката на проекта се придържахме към дизайна
на вече съществуващото казино.