Сподели

Складова база в гр.Свиленград

Складова база в гр.Свиленград

Детайли на проекта

СКЛАДОВА БАЗА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Частен Възложител

Година : 2019 г.

Местоположение :Намираща се в ПИ с идентификатор 65677.709.4600 по КК на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 4024,00 кв.м

ЗП: 533,96 кв.м.

РЗП : 1067,92 кв.м.

Брой осигурени паркоместа : 15 бр.

Кратко описание на проекта :

Сградата се състои от два етажа, ситуирана в източния край на имота. Пешеходният и автомобилният достъп към имота е от север, а входът към сградата от север и запад .  

Сградата се развива в един надземен и един приземен етаж 

Пешеходният и автомобилен достъп към сградатa е от север. На сутеренното ниво са предвидени 4 склада с вход от запад.

На надземното ниво,което е предвидено за извършване на търговска дейност за предвидени 3 броя магазини,като към всеки има прилижащ склад и санитарен възел.

Конструкцията на сградата е смесена – метална,на надземното ниво и монолитна,на нивото на сутерена,затворена с термопанели.