Сподели

“СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА ТЕНИС НА КОРТ С АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”

“СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА ТЕНИС НА КОРТ С АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”

Детайли на проекта

“СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА ТЕНИС НА КОРТ С АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ФАЛКОН ГРУП“ЕООД

Година : 2018 г.

Местоположение :УПИ I кв.359 в местността “Пъстрогорски път” по плана на гр.Свиленград,общ.Свилнеград

Технически показатели :

Площ на имота – 7120 км.м

ЗП       –  241,6 кв.м

РЗП   –   521,8 кв.м

Игрална площ – 1369 кв.м

Зелени площи – 3710 кв.м

Пешеходни площи и алеи – 845 кв.м

Обслужващи улици и паркинг – 955 кв.м

Кратко описание на проекта :

Проекта представлява Спортен комплекс за тенис на корт с административна сграда.

Проектът предвижда изграждането на два открити тенис корта със прилежаща към тях административна сграда със необходимата инфраструктура в имота за нормалното функциониране на комплекса.

Тенис кортовете се предвижда да бъдат със големина 36.8 на 18.3 метра единият,отговаряща на стандартите и нормните.Двата корта се предвижда да са в една клетка и да бъдат обградени от мрежа.Предвижда се също и поставяне на осветление за да може съораженията да се използват и през нощта.

Административната сграда се предвижда да е на два етажа с едноскатен покрив със монолитна стоманобетонова конструкция.Външните зидове ще бъдат от тухли с една дебелина – 25см.,а вътрешните с две – съответно дебели – 25см. и тънки 12см.Предвижда се полагане на 10см. топлоизолация по външните зидове.