Сподели

AUTO_PAPI_SERVICE

AUTO_PAPI_SERVICE

Детайли на проекта

AUTO_PAPI_SERVICE 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „АУТО ПАПИ“ЕООД

Година : 2019 г.

Местоположение :ПИ с идентификатор 65677.100.1 находящ се в местността “НОВО СЕЛО” по КК на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 2000,00 кв.м

ЗП: 591,17 кв.м.

Брой осигурени паркоместа : 8 бр.

Кратко описание на проекта :

Проекта предвижда в имота да се изгради сграда с функция Автосервиз,в която да бъдат обособени Административна част,Ремонтно хале,бояджийно хале и складови площи.

Сградата се предвижда да се изпилни с метална конструкция затворена с термопанели панели.Дебелината на стенните и покривните термопанели панели ще бъде 10 см.

В обема на сградата се предвижда един етаж със застроена площ 591,17 кв.м,като се предвижда в сградата да се обособят зони с различните фунции необходими за функционирането на обекта – Административна част,Ремонт-но хале,Бояджиино хале и Складови площи.

Административна част

Администативната част от сградата,със Застроена площ – 76,70 кв.м.,се предвижда да се разположи в  северозападната част на сградата,в непосредставена близост до основния пешеходен и автомобилен подход към парцела.В тази част на сградата се предвижда да има два отделно обособени входа – един на Северната фасада – за клиенти и един на Западната фасада – за персонала.

Ремонтно хале

Ремонтно хале ще бъде със Застроена площ  236,27 кв.м. Предвижда се към ремонтното хале освен достъп от административната част да има още 4 входа,изпълнени с идустриални врати.Предвжида се халето да бъде разделено на зони за изпълнение на различни ремонтни дейности.По серевната фасада са предвидени три входа, и на южната един.В халето се предвиждат четири основни бокса(зони) за работа – Зона за смяна на гуми,Зона за диагностика – 2бр. и зона за смяна на масла

Бояджийно хале

Бояджийното хале се предвижда със Застроена площ 236,22 кв.м.В него се предвижда поставяне на камера за боядисване и обособяване на зони за приемане на автомобилите,подготвка преди боядисване и съхранение след боядисване.