Сподели

SPS_BUILDING

SPS_BUILDING

Детайли на проекта

SPS_BUILDING

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Частен възложител

Година : 2017 г.

Местоположение : УПИ IV – 2355 кв.122 с идентификатор 65677.701.2355  по КК на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота : 420,00 м2

З.П.    : 235,40 м2

Р.З.П. : 840,60 м2

Плътност на застрояване: 55%

КИНТ: 2

Етажност: 4 (11.40м.)

Кратко описание на проекта :

SPS_BUILDING е многофамилна жилищна сграда на четири етажа с подземен паркинг с капацитет девет автомобила.

В обема на сградата са разположени десет апартамента,от които четири двустайни и шест тристайни.

Сградата е с разгърната застроена площ от 1080.0 кв.м