Сподели

MEZEK_HOUSE

MEZEK_HOUSE

Детайли на проекта

MEZEK_HOUSE

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Частен Възложител

Година : 2018 г.

Местоположение : УПИ XIV – 127 кв.22  по плана на с.Мезек,общ.Свиленград

Технически показатели :

ЗП       –  131.22 кв.м

РЗП   –   278,54 кв.м

Площ на имота  – 981,00 кв.м

Плътност на застрояване –15 %

Кинт – 0,3

Брой паркоместа – 4 бр.

Кратко описание на проекта :

Проект за Къща за гости в китното село Мезек.Проектът
предвижда изграждане на 5 спални помещения,всяко със прилежащ
санитарен възел,както и просторна и добре осветена дневна.В стилът на
сградата са вкарани елементи от традиционната българска архитектура.