Сподели

RESIDENTAL_PM

RESIDENTAL_PM

Детайли на проекта

RESIDENTAL_PM

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ПМ СТРОЙ 2016“ ООД

Година : 2017 г.

Местоположение : УПИ XXI – 6430,6035,кв. 55 по плана на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 1760,00 кв.м

ЗП: 539,48 кв.м.

РЗП : 3947,51 кв.м.

Брой осигурени паркоместа : 11 бр. гаражи и 25 бр. паркоместа

Кратко описание на проекта :

В обема на сградата за
разположение 34 жилища,11 гаражни клетки,43 складови помещения
и 4 магазина.Към сградата има обособен открит паркинг за 24 автомобила.