Сподели

Многофамилна жилищна сграда Иван Вазов №1

Многофамилна жилищна сграда Иван Вазов №1

Детайли на проекта

Многофамилна жилищна сграда Иван Вазов №1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ДИНИМА 2015″ЕООД

Година : 2017 г.

Местоположение : УПИ IV-1509,кв.76 по плана на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота  : 250,00 кв.м

ЗП: 219,40 кв.м.

РЗП : 913,40 кв.м.

Брой осигурени паркоместа : 5 бр.