Сподели

T_Z_BUILDING

T_Z_BUILDING

Детайли на проекта

T_Z_BUILDING

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : “ВИКИЗАР” ООД

Година : 2018 г.

Местоположение : УПИ I I – 917,кв.42 по плана на гр.Свиелнград с идентификатор 65677.701.917 по КК  на гр.Свиленград

Технически показатели :

Площ на имота – 613,00 м2;

ЗП на проектирана сграда – 326,97 м2;

РЗП – 1189,20 м2;

Пл. на застрояване: 60%;

Кинт: 1,975

Брой жилища – 10 бр.

Брой търговски помещения – 1 бр.

Брой паркоместа – 10 бр.